Andmekaitsetingimused

1. Kes me oleme

1.1. Meie veebilehe aadress on https://miljoniklubi.ee.

1.2. Veebilehte haldab Communitas OÜ, registrikood 16361024, aadress Veeriku 14a-15, 50407 Tartu.

2. Vastutus

2.1. Kasutades käesolevat veebilehte miljoniklubi.ee (edaspidi Veebileht) kinnitab kasutaja, et on aru saanud ja aktsepteerib alltoodud tingimusi täies ulatuses.

2.2. Käesolev Veebileht on koostatud informatsiooni koondamise, süstematiseerimise ja näitlikustamise huvides. Käesoleva veebilehe omanik ei vastuta veebilehel esitatud teabe, arvamuste, postituste ja kommentaaride või muu teabe sisu ning õigsuse eest, samuti veebilehel sisalduva teabe kasutamisest tekkida võivate tagajärgede eest.

2.3. Käesoleval Veebilehel esitatud teavet ei tohi tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena või mõne muu investeerimisalase teenusena. Enne investeerimisotsuse tegemist peab iga investor ise põhjalikult kaaluma tehtava investeeringu finantsilisi, maksutemaatilisi ja juriidilisi asjaolusid, samuti kõiki riske.

3. Privaatsus

3.1. Kasutaja andmetena (edaspidi Kliendiandmed) on käsitletav igasugune info, mis on Veebilehe omanikule kasutajate kohta teada (näiteks muuhulgas kasutaja nimi, e-maili aadress, tehingute andmed).

3.2. Veebilehe omanik võib käesolevaga koguda järgmisi andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel e-maili aadress ja nimi; 2) üldine anonüüme statistika Veebilehe külastatavuse kohta, 3) kasutajakonto tegemisel sisestatavad andmed.

3.3. Käesoleva Veebilehe vahendusel klubi liikmemaksu ja teiste kaupade/teenuste tellimisel tekkivate õigussuhete korral annab kasutaja oma Kliendiandmeid Veebilehele sisestades õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks muuhulgas kõnealuste kaupade kohaletoimetamiseks).

3.4. Kasutajal on igal ajahetkel õigus keelata Kliendiandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

3.5. Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kasutaja eelneva nõusolekuta, välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel.

3.6. Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult juhul, kui kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

4. Kommentaarid

4.1. Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

4.2. Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

4.3. Veebilehe omanik ei vastuta Veebilehe kommentaatorite privaatsuspoliitika ja tegevuse eest.

4.4. Veebilehe omanikul on õigus sobimatu sisuga kommentaare avaldamiseks mitte aktsepteerida, kustuda või nende sisu toimetada. Veebilehele ei ole lubatud postitada materjali, mis on sihilikult vale, eksitav, solvav, vaenu õhutav või mistahes moel ebaseaduslik.

5. Meedia

5.1. Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

6. Küpsised

6.1. Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

6.2. Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ning võetakse veebilehitseja sulgemisel maha.

6.3. Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

6.4. Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

6.5. Google Analytics kasutab küpsiseid, et koguda veebikülastajate andmeid külastuse statistilistel eesmärkidel. Igakord kui keegi külastab meie Veebilehte, kogutakse ja salvestatakse Google serverisse tema andmed järgmisest: kuupäev ja aeg külastusest, IP aadress, asukoht, seadme ja brauseri informatsioon, operatsioonisüsteem, ekraani resolutsioon, külastuse teekond ja kestvus, külastusele viitav ja muu selline informatsioon. Seda infot kogutakse ainult statistilistel eesmärkidel ning ei jagata kolmandate osapooltega, kes pole seotud andmete kogumisega. Kui sa ei soovi, et Google Analytics sinu andmeid koguks, siis on võimalikud järgmised valikud: 1) keelata küpsised oma brauseris 2) mitte külastada meie veebilehte 3) kasutada Google Analytics keelavat brauseri rakendust (link). Rohkem informatsiooni Google tingimuste ja privaatsuse kohta saab sellelt lingilt.

7. Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

7.1. Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

7.2. See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

8. Kliendiandmete töötlemine

8.1. Meie veebilehe vahendusel teenuste ja toodete tellimisel tekkivate õigussuhete korral annab külastaja oma isikuandmeid veebilehel sisestades õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada, näiteks ka teenuste ja toodete kohaletoimetamiseks. Veebilehe külastajal on igal ajahetkel õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Communitas OÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele (näiteks Stripe, PayPal).

9. Kellega me andmeid jagame

9.1. Me ei jaga sinu andmeid kellegi teisega peale kolmandate osapoolte ja integreeritud sisumoodulite, mis selles privaatsuspoliitikas juba mainitud on.

9.2. Juhul kui esitad soovi muuta veebilehele sisse logimisel oma parooli, siis vastavasisulise e-kirja saatmisel sisaldab see sinu IP aadressi.

10. Kui kaua me andmeid säilitame

10.1. Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

10.2. Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

10.3. Käesoleva privaatsuspoliitika sisu võib ajas muutuda ning me ei ole kohustatud oma varasemaid külastajaid sellest teavitama. Palun kontrolli meie privaatsuspoliitikat uuesti kui tekib selleks soov.

11. Millised on õigused enda andmetele

11.1. Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

12. Autoriõigus

12.1 Kui pole märgitud teisiti, on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Communitas OÜ.

12.2. Veebilehe sisu kasutamine mis tahes kujul või moel (kaasa arvatud osaliselt) on lubatud ainult Communitas OÜ kirjalikul loal.

12.3. Veebilehe sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

12.4. Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.

Scroll to top